INTP

posted on 09 May 2015 17:58 by pf3nz
ลองทำอีกก็ได้อันนี้ ตรงเกิ๊นนนน
 

INTP 

The Thinker : นักคิด


          คุณเป็นนักต่อสู้เพื่อหาความสมบูรณ์เป็นเหตุเป็นผล คุณมีไฟแรงกล้าในการค้นหาความจริงและหลักการ คุณมักชอบถามคำถาม "ทำไมล่ะ" หรือ "ทำไมไม่อย่างนี้ล่ะ" คุณสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณสนใจอย่างคร่ำเคร่ง คุณชอบขั้นตอนความคิดและการสื่อข้อความที่สละสลวยและมีประสิทธิภาพ

          ดูเผินๆ คุณอาจจะดูติดดินไม่ว่าทั้งรูปร่างหน้าตาและการแสดงออกของคุณ แต่คุณจะดื้อหัวชนฝาเมื่อคุณกำลังท้าทายข้อเท็จจริงอะไรบางอย่าง คุณไม่ชอบเสียเวลากับเรื่องที่ดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่จะทุ่มเทเต็มที่เมื่อต้องคิดเรื่องยุ่งยากซับซ้อน คุณเป็นนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดีนัก แต่มีความสามารถสูง ถ้าคุณไม่ชอบกฏกติกาอะไรบางอย่าง คุณจะไม่รอช้าที่จะท้าทายและหาข้อบกพร่องของกฏ ทำให้ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนหัวรุนแรง แต่ถ้าคุณชอบกฏกติกาอะไร คุณจะเคารพกฏและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

          คุณเป็นนักเรียนที่ทรหดเมื่อเรียนรู้ในสิ่งที่คุณสนใจ คนอื่นมักจะมองว่าคุณเป็นคนชอบเหม่อลอย คุณมักจะเชื่อมโยงความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน และชอบเป็นคนออกแบบวางแผนมากกว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติแผนเอง คุณต้องการสถานที่ทำงานที่เงียบและเป็นส่วนตัว ที่ทำให้มีความรู้สึกเป็นอิสระ ชอบจัดการเกี่ยวกับความคิดมากกว่าจัดการเกี่ยวกับคน คุณมักจะหลีกเลี่ยงบทบาทผู้นำแบบทั่วๆไป และจะนำตามความคิดของคุณมากกว่า คุณไม่ยอมใช้อารมณ์แต่จะใช้เหตุผล คุณใช้เวลาว่างของคุณในการคิดจดจ่ออยู่กับความคิดของคุณ หรือไม่ก็ไปเสี่ยงตายในโลกกว้าง (เช่น ดิ่งพสุธา)

          คุณชอบอ่าน คิด ดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ บางครั้งคุณชอบที่จะทำสิ่งเหล่านี้มากกว่าพบปะผู้คน คุณไม่จำเป็นต้องดูหนัง best seller เพราะคุณไม่เชื่อความเห็นของคนอื่น และมักตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง

          สำหรับคุณ ความรักมี 3 ช่วงที่แตกต่างกันชัดเจน: ตกหลุมรัก ยังรัก และ เลิกรัก สำหรับคุณ การตกหลุมรักคือการสูญเสียเหตุและผล และคุณมักจะตกหลุมรักอย่างแรงเสียด้วย ช่วง "ยังรัก" เป็นช่วงที่คุณเริ่มประเมินความสัมพันธ์ของคุณ ณ จุดนี้ คุณอาจจะถอนตัวก็ได้ เพราะคุณเริ่มกลับมาสนใจตัวเองตามธรรมชาติของคุณ ความหลงรักเคลิบเคลิ้มเริ่มเปลี่ยนไป สุดท้าย ช่วง "เลิกรัก" (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอไป) เกิดจากวิเคราะห์ความคาดหวังและความจำเป็นของความสัมพันธ์ของคุณ บ่อยครั้งที่มีเส้นแบ่งที่คุณและคู่ของคุณไม่รู้ก่อนล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์ คุณก็จะยังคงความเป็นเพื่อนต่อไปได้ ถ้าคุณมีเหตุผล

ข้อควรระวัง : อย่าจดจ่อมากเกินไปในความไม่สม่ำเสมอของคนอื่น พยายามเป็นมิตรและแสดงความชื่นชมต่อคนอื่น คุณให้ความสำคัญกับการมีความสามารถ และคุณอาจจะทำให้ตัวคุณลำบากมากเกินไป อย่าให้อารมณ์ควบคุมตัวคุณ คุณอาจจะระเบิดออกมาหรืออ่อนไหวมากเกินไป

อาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพ : นักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเคมี นักกฎหมาย ครู นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและพัฒนา งานเกี่ยวกับสาธารณสุข/เทคนิคมืออาชีพ นักวิชาการ นักเขียน ศิลปิน นักสังคมวิทยา

Comment

Comment:

Tweet